Datahantering

Wat is datahantering?

Datahantering is inligting wat ons kan meet of aanteken op tabelle en grafieke. Dit is belangrik om data te organiseer en aan te teken sodat dit maklik is om te lees en te verstaan.