Koers en verhoudings

Wat is verhouding in wiskunde?

Dit is wanneer ons twee goed met mekaar vergelyk.