Gewone breuke

Wat is 'n breuk?

As jy iets gelykop deel, verdeel jy dit in breuke. 'n Breuk is 'n gedeelte van 'n heelgetal of 'n groep.